Verantwoordelijk
Elke dag een beetje meer

Ons maatschappelijk engagement krijgt concreet gestalte op het terrein

Bij SOLAREC is maatschappelijke verantwoordelijkheid geen verkoopargument. Betrouwbaarheid zit in ons DNA. Als het over onze engagementen inzake duurzaamheid gaat, zijn wij dus niet bereid tot toegevingen.

Wij zoeken voortdurend naar het beste evenwicht tussen wat nodig is voor onze economische activiteit en respect voor mens en milieu. En wij nemen daarbij elke schakel van onze keten onder de loep.

Deze doelstelling hebben wij vertaald in een concreet actieplan, dat zich toespitst op vier belangrijke thema’s waar wij voortdurend aan werken:

nóg meer aandacht voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers

de innovatie, diversificatie en betrouwbaarheid van onze producten

de verbetering van onze processen

de vermindering van onze milieu-impact

2013

Installatie van een warmte-krachtkoppelingseenheid in Recogne. Die dekt vandaag 40% van onze behoefte aan elektriciteit.

SOLAREC_VISUS WEB_durabilite_2013
SOLAREC_VISUS WEB_durabilite_2014

2014

Modernisering van het waterzuiveringsstation van Recogne teneinde de kwaliteit van het gezuiverde water nóg te verbeteren.

Opstart van een proces om drankkartonnen te recyclen.

2016

Verwerking van de door de productieketen uitgestoten waterdamp tot drinkwater.

Gebruik van het aldus geproduceerde water voor het reinigen van de installaties.

SOLAREC_VISUS WEB_durabilite_2016
SOLAREC_VISUS WEB_durabilite_2018

2018

Ingebruikname van de site van Baudour, met als resultaat minder verre verplaatsingen om de melk op te halen.

2019

Ondertekening van het LDA-charter, dat de producenten aanspoort om zichzelf veeleisende normen op te leggen inzake de gezondheid van de dieren, hygiëne, veiligheid en kwaliteit van de infrastructuur.

Drinkbaar maken van het water dat het waterzuiveringsstation verlaat. Tellen we dit water, dat opnieuw het circuit wordt ingestuurd, op bij de reeds gerecycleerde waterdamp, dan is liefst 60% van het in Recogne gebruikte water gerecycled.

SOLAREC_VISUS WEB_durabilite_2019
SOLAREC_VISUS WEB_durabilite_2020

2020

Eerste fase van een studie teneinde de CO2-voetafdruk van onze transporten terug te dringen: vervoer via het spoor, aanpassing van de vloot vrachtwagens die de melk ophalen (studies rond gas en elektrische pompen).

Gepland voor 2021

Geleidelijke vervanging van de oude tankwagens op diesel door nieuwe voertuigen op LNG (vloeibaar aardgas).

Installatie van zonnepanelen op de site van Baudour.

U wenst hier meer over te weten?
Neem contact met ons op via