Betrouwbare processen,
de coöperatieve gedachte

Vanuit de Belgische Ardennen
verdelen wij onze zuivelproducten
over de hele wereld

Een exclusieve keten, een waarborg voor kwaliteit

Al sinds de oprichting van SOLAREC in 1965 laten wij ons leiden door onze filosofie van continue vooruitgang.
SOLAREC koppelt de kracht van traditioneel vakmanschap aan competitieve processen die voortdurend worden verbeterd.

Wij bevinden ons in hartje Europa, in de Belgische Ardennen. Wij halen de melk op bij lokale landbouwbedrijven die een zeer strikt lastenboek naleven. Onze exclusieve keten staat garant voor een grondstof van topkwaliteit, die wij verzamelen bij veehouders die van de gezondheid en het welzijn van hun dieren een basisprioriteit maken.

Efficiënte processen
ten dienste van de melkproducenten

Eenmaal opgehaald verwerken wij de melk volgens procedés die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, ten behoeve van onze veeleisende klanten.
Volgens een coöperatief model dat verankerd is in onze processen en sterke waarden – samenwerking, authenticiteit en efficiëntie – stellen wij dit onophoudelijke streven naar kwaliteit ten dienste van de producenten. Wij zijn betrouwbaar van nature.

Onze ploegen werken vanuit twee productiesites:
de site van Recogne, waar onze onderneming sinds jaar en dag actief is, en de site van Baudour, die in 2018 in gebruik werd genomen. Omdat wij nu over twee sites beschikken, bevinden wij ons nóg dichter bij de gebieden waarbinnen wij de melk ophalen en kunnen wij onze processen nóg sterker optimaliseren.

0

miljard liter melk

die wij jaarlijks verwerken en opwaarderen tot
95.000 ton melkpoeder
45.000 ton boter en
200 miljoen liter UHT-melk

0

medewerkers

op onze twee productiesites

0

Producenten

die exclusief aan ons leveren, een waarborg voor een ononderbroken en kwaliteitsvolle toelevering

0

landen

op de 5 continenten worden onze producten verkocht

SOLAREC
wordt gedragen door een
100% coöperatief aandeelhouderschap

Het kapitaal van de naamloze vennootschap SOLAREC is hoofdzakelijk in handen van de coöperatie Laiterie des Ardennes. Daarnaast zijn nog drie andere aandeelhouders in het kapitaal van SOLAREC gestapt: Laitnaa, Avesnois-Lait en Luxlait.

Elk van deze coöperaties levert aan SOLAREC een volume aan melk dat in verhouding staat tot de inbreng in het kapitaal van de leden van de desbetreffende coöperatie. De producenten zijn dus zowel de leveranciers als de onrechtstreekse eigenaars van de vennootschap SOLAREC.

SOLAREC