Kwaliteit en respect
Voor iedereen

Maatschappelijk engagement
voor alle schakels van onze keten

Bijdragen tot een beter bestaan
is onze missie

Maatschappelijk engagement maakt onlosmakelijk deel uit van het ondernemingsproject van SOLAREC. Dat is een krachtig engagement.
En voor een onderneming die gebaseerd is op een exclusief coöperatief model is het ook een evidentie.

Het concept Better Life is de concrete invulling van die businessfilosofie. Elke dag opnieuw werkt elk lid van ons team hard om onze boeren een beter leven te geven door het beste van de melk aan de wereld te bieden.

Waarde creëren voor al onze stakeholders

Elke dag opnieuw zetten wij ons in voor een Better Life. Dit engagement stuurt onze operationele keuzes en processen. Wij stellen alles in het werk om de kwaliteit van ons aanbod continu te verbeteren en om producten te ontwikkelen met veel toegevoegde waarde voor onze klanten.

Daarnaast investeren wij in projecten die ons in staat stellen de productiekosten te beheersen. Tegelijk zweren wij bij respect voor het milieu en voor de arbeidsomstandigheden bij al onze stakeholders.

Dit streven naar continue verbetering is gebaseerd op twee verschillende en complementaire demarches: een daadkrachtig beleid inzake duurzaamheid en een dynamisch kwaliteitsmanagement.

SOLAREC zoekt voortdurend naar evenwicht. Want het halen van onze groeidoelstellingen mag niet ten koste gaan van het milieu, het welzijn van de dieren of de levenskwaliteit van onze medewerkers.

Onze ambitie? Een billijke vergoeding voor onze producenten. En een doordachte groei voor onze onderneming.

Nauwgezetheid en transparantie sturen onze processen in elke fase van onze keten.

In het raam van een dynamiek van continue verbetering wil SOLAREC er op elk moment zeker van zijn de kwaliteit van haar grondstoffen, processen en producten perfect te beheersen. Aan die nauwgezetheid danken wij de reputatie uiterst betrouwbaar te zijn. Een reputatie die wij via elk van onze klanten bestendigen en verstevigen.