Kwaliteit als spil
van al onze activiteiten

Producten en processen
die de verwachtingen van onze klanten inlossen

Kwaliteit is de spil van alle activiteiten van SOLAREC. Wij staan borg voor de betrouwbaarheid van onze producten en onze processen, dit teneinde optimaal in te spelen op de noden van al onze klanten, of het nu industriële, professionele en ambachtelijke afnemers dan wel particuliere consumenten betreft.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op een dynamiek van continue verbetering.

De drie hoekstenen van ons kwaliteitsmanagementsysteem:

Beheersing van de grondstof

Wij verwerken kwaliteitsmelk afkomstig van veehouders die instaan voor het welzijn van hun dieren.

Beheersing van de processen

De hele productieketen lang controleren wij de kwaliteit van onze interventies.

Beheersing van de voedselveiligheid

Wij leveren gezonde producten aan al onze klanten.

IKM-lastenboek (Integrale Kwaliteitszorg Melk), een waarborg voor de kwaliteit van de opgehaalde melk.

Actief preventiebeleid door alle ploegen, in de vorm van geregelde risicoanalyses met, indien nodig, aanpassing van de procedures.

Toezicht op de hygiëne, van bij het in ontvangst nemen van de melk tot en met het verzenden van de afgewerkte producten.

Geregelde audits en inspecties, een waarborg voor uitstekend presterende diensten.

Controles (microbiologie, fysicochemie, voedingswaarde) tijdens de hele productieketen.

Validering van onze kwaliteitsnormen alvorens de producten vrij te geven.

IKM-lastenboek (Integrale Kwaliteitszorg Melk), een waarborg voor de kwaliteit van de opgehaalde melk.

Actief preventiebeleid door alle ploegen, in de vorm van geregelde risicoanalyses met, indien nodig, aanpassing van de procedures.

Toezicht op de hygiëne, van bij het in ontvangst nemen van de melk tot en met het verzenden van de afgewerkte producten.

Geregelde audits en inspecties, een waarborg voor uitstekend presterende diensten.

Controles (microbiologie, fysicochemie, voedingswaarde) tijdens de hele productieketen.

Validering van onze kwaliteitsnormen alvorens de producten vrij te geven.

De efficiëntie van de preventieve en corrigerende acties die wij in elke fase van het productieproces ondernemen, wordt erkend door de certificeringen die wij kunnen voorleggen.

ISO 9001.jpg
FSSC 22000
IFS Food
Halal
Kasher
BIO
Lait de pâturage
FCA
AOP

U wenst hier meer over te weten?
Neem contact met ons op via